Doctor Baruch Falach's shop

אדני פז 42 חדרה.
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-27415

מלחמותיי לצד הכורדים בעיראק וסיפורים אחרים. מאת צורי שגיא ושאול ובר. 2017. צילומים, פקסימילים. קריירה מפוארת של איש ...

Price:  
$25   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

מלחמותיי לצד הכורדים בעיראק וסיפורים אחרים. מאת צורי שגיא ושאול ובר. 2017. צילומים, פקסימילים. קריירה מפוארת של איש מיוחד.
מלחמותיי לצד הכורדים בעיראק וסיפורים אחרים : עלילותיו של תא"ל (מיל') צורי שגיא בשירותו בצה"ל ולאחריו - מאת צורי שגיא ושאול ובר. פתח תקווה : סטימצקי, 2017. 158 [2] עמ'. כריכה רכה. צילומים, פקסימילים, מפה. צורי שגיא - נולד ב-1934. תא"ל (מיל'), כיהן כמפקד חטיבה 317, חטיבת צנחנים במילואים וכמפקד מרחב שלמה. ידוע בעיקר בשל ביצועיו הצבאיים יוצאי הדופן, כיועץ למורדים הכורדים בעיראק. ביצועיו אלה היו הגורם המרכזי בהקמתה של האוטונומיה הכורדית בשנות השישים, ובהתמודדותה היעילה עם הצבא העיראקי בשנות השבעים. 21 ס"מ. מצב מעולה.